ستاره می بارد

 

سلام ای نفست گرم چشم مان روشن

که با حضور تو يک باره شد جهان روشن

 

تو با زبان غزل حرف می زنی با من

درست مثل خدا سبز مهربان روشن

 

به آستان بلندت نمی رسم هر چند

هميشه در نظرم بوده ای جوان ، روشن

 

به يک نگاه تو دريا به شوق می آيد

به يک نگاه تو خواهد شد آسمان روشن

 

چگونه دل نسپارد قلم به چشمانت ؟

که خورده ای به سر او قسم چنان روشن ...

 

ميان اين همه توفان که می وزد هر روز

کسی نمانده به جز تو در اين ميان روشن

 

مباد سايه ی خود را بگيری از سر من

که از تو می شود اين باغ ، باغ جان روشن

 

به آيه آيه ات احساس مان شکوفا شد

خدا تو را که فرستاد ناگهان روشن

 

نبند پنجره ها را ستاره می بارد

نبند می شود اين خانه بی گمان روشن

 

 

 

نام:خدابخش صفادل

 

آدرس:خراسان رضوي- نيشابور- خيابان شهيد جعفري چهارراه راه

 

آهن كوچه ي شهيد مظفري كوچه ي دوم پ64

 

تلفن:(0551)3216055

لینک
دوشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٤ - غزل نیشابور