درودی آشناتر   

 

غزل نيشابور ورود

 

ايمان کرخی

 

رابه جمع وبلاگ نويسان تبريک می گويد.

اين چند رباعی  ازآخرين کارهای اوست:

گل خاصيت سبويی دست ات بود

مه ساکن خوب رويی دست ات بود

اين شعر کمينه بوسه ام مادربر

ماشين لباس شويی دست ات بود

 

مپسند گلابدان ترک بردارد

انديشه ی باغبان ترک بردارد

رعدی بزن ای ابر که باران بشوی

بگذارکه آسمان ترک بردارد

 

گل ها همه ازبوی تودرفرياداند

باتوهمه ی پرنده هاآزاد اند

پلکی بگشاکه روستاتازه شود

چشمان توکدخدای لطف آباد اند

 

 

 

لینک
چهارشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٤ - غزل نیشابور