حبسيه هاي يك ماهي:علي رضابديع،چاپ اوّل ،نشرني نگار،مشهد1384،96صفحه.           علي رضا بديع شاعرجواني است كه ازسال 1379سرودن جدي را آغازكرده است.عناوين ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 37 بازدید
تیر 86
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
خرداد 84
5 پست